آدرس

​​​​​​​

اصفهان، میدان آزادی، ابتدای چهارباغ بالا، ​​​​​​​ساختمان احمد، طبقه دوم​​​​​​​

شرکت تعاونی عمرانی دریاسر
​​​​​​​(شناسه ملی | 14012721370)

تلفن


03136641716
​​​​​​09351168030
​​​​​

ایمیل

​​​​​​​

​​​​​​​info@daryasar.ir​​​​​​​